Telemetria to nie to samo co monitoring zatem i konfiguracja telemetrii przebiega nieco inaczej. To nie system monitorujący odpytuje urządzenia o ich stan, lecz to same urządzenia przesyłają strumień danych, w których zawierają się informacje o statystykach czy zdarzeniach. O tym teoretycznej stronie telemetrii napisałem w pierwszej części. Teraz czas na trochę praktyki, czyli zajmiemy się konfiguracją Model Driven Telemetry w IOS XE. 

Konfiguracja telemetrii w IOS XE

Telemetria oparta na modelu to nowe podejście do monitorowania sieci. Dane są przesyłane strumieniowo z urządzeń sieciowych w sposób ciągły przy użyciu modelu push. Zapewnia to dostęp do statystyk operacyjnych niemal w czasie rzeczywistym. Aplikacje mogą subskrybować określone elementy danych, których potrzebują. Wykorzystują w tym celu modele danych YANG. Telemetria strumieniowa Cisco IOS XE umożliwia wypychanie danych z urządzenia do zewnętrznego kolektora ze znacznie wyższą częstotliwością, niż działoby się to przy odpytywaniu choćby za pomocą SNMP. Dzięki temu mechanizm ten działa wydajniej.

Telemetria w modelu dial-in, który opisałem w pierwszej części, nie wymaga konfiguracji po stronie urządzenie. To kolektor łączy się z routerem, aby zainicjować strumień danych. W modelu dial-out odpowiednią konfigurację musimy wprowadzić na urządzeniu. Zdefiniowane w niej są takie parametry jak adres IP kolektora, sposób kodowania danych czy protokół wykorzystywany do komunikacji. Konfigurację wprowadzimy zarówno tradycyjnie z CLI, jak i za pomocą modelu YANG.

				
					telemetry ietf subscription 503
 encoding encode-kvgpb
 filter xpath /memory-ios-xe-oper:memory-statistics/memory-statistic
 stream yang-push
 update-policy periodic 2000
 receiver ip address 10.10.20.50 57500 protocol grpc-tcp
				
			
				
					"mdt-config-data": { 
  "mdt-subscription":[ { 
    "subscription-id": "503", 
    "base": { 
      "stream": "yang-push",
      "encoding": "encode-kvgpb", 
       "period": "500",
      "xpath": "/memory-ios-xe-oper:memory-statistics/memory-statistic" 
      }
    "mdt-receivers": { 
      "address": ”10.10.20.50" 
      "port": "57500" } 
    } 
  ] 
}

				
			

Weryfikacja działania

Pierwszą czynnością weryfikacyjną jest potwierdzenie, że konfiguracja została poprawnie przyjęta przez urządzenie i subskrypcja jest widoczna.

				
					csrv1000#show telemetry ietf subscription 503    
 Telemetry subscription brief

 ID        Type    State    Filter type   
 --------------------------------------------------------
 503       Configured Valid    xpath      

				
			

W szczegółach subskrypcji znajdują się informacje o włączonych filtrach oraz skonfigurowanych kolektorach, które będą odbierać dane

				
					csrv1000#show telemetry ietf subscription 503 detail 
Telemetry subscription detail:

 Subscription ID: 503
 Type: Configured
 State: Valid
 Stream: yang-push
 Filter:
  Filter type: xpath
  XPath: /memory-ios-xe-oper:memory-statistics/memory-statistic
 Update policy:
  Update Trigger: periodic
  Period: 2000
 Encoding: encode-kvgpb
 Source VRF: 
 Source Address: 
 Notes: 

 Receivers:
  Address                  Port   Protocol     Protocol Profile   
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  10.10.20.50                57500  grpc-tcp                
				
			

Niezwykle ważne jest sprawdzenie stanu połączenia z kolektorem. Jeżeli nie jest on jeszcze poprawnie skonfigurowany to oczekiwaną wartością stanu jest Connecting. Jeżeli kolektor jest skonfigurowany, lecz status jest Disconnected, to oznacza, że mamy problemy z poprawną rejestracją. W takim wypadku pierwszą czynnością, którą wykonamy, będzie usunięcie i ponowne wprowadzenie konfiguracji telemetrii na routerze. Trochę jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego nie ma polecenia clear pozwalającego na zresetowanie takiego połączenia.

				
					csrv1000#show telemetry ietf subscription 503 receiver 
Telemetry subscription receivers detail:

 Subscription ID: 503
 Address: 10.10.20.50
 Port: 57500
 Protocol: grpc-tcp
 Profile: 
 State: Connecting
 Explanation: 
				
			

Jest jeszcze druga metoda sprawdzenia stanu połączenia.

				
					csrv1000#show telemetry internal connection 
Telemetry connection

Peer Address  Port VRF Source Address Transport State     Profile
--------------- ----- --- --------------- ---------- ------------- -------------
10.10.20.50   57500  0 10.10.20.30   grpc-tcp  Connecting  

				
			

Konfiguracja telemetrii po stronie kolektora

Cisco przygotowało w ramach CiscoDevNet na GitHub repozytorium telemetry_collector. Projekt zawiera skrypt przygotowujący kontenery z aplikacjami Telegraf, InfluxDB i Grafana, o których pisałem w pierwszej części. Jednak projekt ten jest daleki od doskonałości. Nie udało mi się poprawnie skonfigurować komponentów, aby współdziałały ze sobą. Dlatego w swojej instalacji użyłem obrazu Dockera tig_mdt autorstwa Jeremy’ego Cohoe. Zawiera on w sobie wersję 1.7.7 bazy InfluxDB i odpowiednio starszą wersję Telegrafa niż zestaw narzędzi stworzonych przez Cisco. Dodatkowo wszystkie zamknięte są w jednym kontenerze, a nie w kilku oddzielnych.

Uruchomienie kontenera jest bardzo proste:

				
					docker run -ti -p 3000:3000 -p 57500:57500 --name tig_mdt jeremycohoe/tig_mdt
				
			

Uruchomienie kontenera spowoduje, że zarejestruje się w kolektorze poprawnie nasze urządzenie. W logach Telegrafa zaś zobaczymy wpisy pokazujące okresowe odbieranie danych wysyłanych przez router.

				
					2021-05-20T12:42:21Z D! [inputs.cisco_telemetry_mdt]: No measurement alias for encoding path: Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic
2021-05-20T12:42:21Z D! [inputs.cisco_telemetry_mdt]: No measurement alias for encoding path: Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic
2021-05-20T12:42:21Z D! [inputs.cisco_telemetry_mdt]: No measurement alias for encoding path: Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic
Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic,host=jcohoe-ubuntu,name=lsmpi_io,source=10.10.20.30,subscription=503 free_memory=824i,lowest_usage=824i,highest_usage=412i,total_memory=3149400i,used_memory=3148576i 1621514541473000000
Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic,host=jcohoe-ubuntu,name=reserve\ Processor,source=10.10.20.30,subscription=503 total_memory=102404i,used_memory=92i,free_memory=102312i,lowest_usage=102312i,highest_usage=102312i 1621514541473000000
Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic,host=jcohoe-ubuntu,name=Processor,source=10.10.20.30,subscription=503 total_memory=2130801968i,used_memory=305199420i,free_memory=1825602548i,lowest_usage=1824544024i,highest_usage=1266221860i 1621514541473000000
2021-05-20T12:42:30Z D! [outputs.file] wrote batch of 3 metrics in 93.722µs
2021-05-20T12:42:30Z D! [outputs.file] buffer fullness: 0 / 10000 metrics. 
				
			

Na koniec możemy jeszcze zalogować się do bazy InfluxDB i sprawdzić, czy metryki są poprawnie w niej zapisywane

				
					root@d3e3b4ce5e6f:~/telegraf# influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.7.7
InfluxDB shell version: 1.7.7
> show databases
name: databases
name
----
_internal
cisco_mdt
> use cisco_mdt
Using database cisco_mdt
> show measurements
name: measurements
name
----
Cisco-IOS-XE-environment-oper:environment-sensors/environment-sensor
Cisco-IOS-XE-interfaces-oper:interfaces/interface
Cisco-IOS-XE-interfaces-oper:interfaces/interface/statistics
Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic
Cisco-IOS-XE-process-cpu-oper:cpu-usage/cpu-utilization
Cisco-IOS-XE-process-memory-oper:memory-usage-processes/memory-usage-process
ietf-interfaces:interfaces-state/interface/statistics
openconfig-interfaces:interfaces/interface
				
			

InfluxDB operuje językiem zapytań podobnym do SQL, dlatego w prosty sposób możemy odczytać czy statystyki się w niej poprawnie zapisują.

				
					> SELECT * FROM "Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic" LIMIT 5
name: Cisco-IOS-XE-memory-oper:memory-statistics/memory-statistic
time        free_memory highest_usage host     lowest_usage name       source    subscription total_memory used_memory
----        ----------- ------------- ----     ------------ ----       ------    ------------ ------------ -----------
1571264786134000000 1089242352 1087235964  jcohoe-ubuntu 1086834752  Processor     10.85.134.65 105     1376592520  287350168
1571264786134000000 102312   102312    jcohoe-ubuntu 102312    reserve Processor 10.85.134.65 105     102404    92
1571264786134000000 824     412      jcohoe-ubuntu 824     lsmpi_io     10.85.134.65 105     6295128   6294304
1571264806134000000 102312   102312    jcohoe-ubuntu 102312    reserve Processor 10.85.134.65 105     102404    92
1571264806134000000 824     412      jcohoe-ubuntu 824     lsmpi_io     10.85.134.65 105     6295128   6294304
				
			

E-BOOK

Zaczynasz swój pierwszy projekt związany z automatyzacją?

Ten e-book jest dla Ciebie! Zawiera sprawdzone podejście, które realizowałem w wielu projektach. Sprawdź co możesz zrobić, by odnieść sukces!


Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

ZdradziĆ Ci sekretY udanego projektu automatyzacji?

(link otwiera się w nowym oknie)